<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญในฐานะที่เป็นผู้เสียสละและร่วมระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ โดยมีรศ.ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร
1.ครูดีที่ศิษย์รัก
2. ครูดีในดวงใจ
3. พนักงานปฏิบัติการดีเด่น
4. เจ้าหน้าที่ดีเด่น
5. รางวัลเชิดชูเกียรตินักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงและบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่โรงเรียน
7. นักเรียนที่มีคะแนนสอบสูงสุด ในการสอบเข้าศึกษาต่อ (ม.1 และ ม.4) ปีการศึกษา 2566
6. นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น
8. นักเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุด ในการสอบระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2565
9. นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา ในการสอบระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2565 
10. คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565
และนักเรียนถือพานไหว้ครู นำพานกราบไหว้ ผู้บริหาร คณาจารย์ โดยมีกิจกรรมประกวดพานไหว้ครูแบ่งเป็น พานความคิดสร้างสรรค์ และ พานสวยงาน ประเภท ม.ต้น ม. ปลาย

รูปเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/19SU0ndvflg_tp3_eaf1ewCxe9xl5zjft?usp=sharing

22/06/2566
ประชาสัมพันธ์
1791