<< ย้อนกลับ

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการเรียนเตรียมความพร้อมด้านวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

» ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการเรียนเตรียมความพร้อมด้านวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการเรียนเตรียมความพร้อมด้านวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

***** ภาพกิจกรรมในไดร์ฟอัพเดททุกวันเวลา 15.00 น *****

 https://drive.google.com/drive/folders/1CfzQic3MhOa2dil7Uvf4li2-GhKnhEtT?usp=sharing

***** ภาพกิจกรรมในไดร์ฟอัพเดททุกวันเวลา 15.00 น *****
 

25/04/2566
ประชาสัมพันธ์
273

* ไม่มีภาพ *