<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ นายชิติพัทธ์ ชนะศึก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 เป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ นายชิติพัทธ์ ชนะศึก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 เป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ขอแสดงความยินดีกับ นายชิติพัทธ์ ชนะศึก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
เป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

20/04/2566
ประชาสัมพันธ์
212

* ไม่มีภาพ *