<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสุทธาเวช เข้าอบรมด้านการดูแลสุขภาพจิตในเด็กวัยรุ่น

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสุทธาเวช เข้าอบรมด้านการดูแลสุขภาพจิตในเด็กวัยรุ่น
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสุทธาเวช เข้าอบรมด้านการดูแลสุขภาพจิตในเด็กวัยรุ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้กับบุคลากรด้านการศึกษา คัดกรองปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน เทคนิคการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต และช่องทางการเข้าบริการ

08/05/2566
ประชาสัมพันธ์
443