<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อห้องเรียนและโครงรายชื่อนักเรียนโครงการ SEM เพิ่มเติม

» ประกาศรายชื่อห้องเรียนและโครงรายชื่อนักเรียนโครงการ SEM เพิ่มเติม
ประกาศห้องโครงการ SEM เพิ่มเติม >> คลิก
ประกาศห้องเรียน >> คลิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> คลิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8  (เพิ่มเติมจากประกาศ) >> คลิก
​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 >> คลิก
​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >> คลิก
​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >> คลิก
​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 >> คลิก
​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 >> คลิก
หมายเหตุ เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าห้องโครงการ SEM ต้องชำระห้องโครงการ SEM (5000 บาท) ชำระได้ถึงวันที่ 5 พ.ค. - 10 พ.ค. 2566
ผู้ปกครอง/นักเรียน สามารถดำเนินชำระค่าโครงการ ดังรูปภาพประกอบด้านล่างหรือในไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารแนบ : File :20230505045131.pdf


05/05/2566
ผู้ดูแลระบบ
11003