<< ย้อนกลับ

นักเรียนในโครงการส่งเสริมผู้มีศักยภาพและความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(Sci-Math Gifted) ได้เข้าร่วมโครงการอบรมการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

» นักเรียนในโครงการส่งเสริมผู้มีศักยภาพและความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(Sci-Math Gifted) ได้เข้าร่วมโครงการอบรมการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นักเรียนในโครงการส่งเสริมผู้มีศักยภาพและความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(Sci-Math Gifted)และ นักเรียนระดับชั้น ม.6 จำนวน 23 คน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ณ ห้องอบรมปฏิบัติการช่วยเหลือฉุกเฉิน ชั้น 12 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติ และไม่พบสัญญาณชีพเบื้องต้น ทั้งยังสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันทางเดินอาหาร ตลอดจนได้มีการฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์จำลองการช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมีทีมวิทยากรของโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้ให้ความรู้และแนะนำปฏิบัติการแก่นักเรียนอย่างใกล้ชิด
ภาพข่าว ผู้ปกครอง
ข่าว อ.พัชรารัตน์ วัฒนบุตร หัวหน้าโครงการ SMG


12/05/2566
ประชาสัมพันธ์
467