<< ย้อนกลับ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครู ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

» ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครู ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 งานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครู ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3 – 410)คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    ทั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของทั้ง 2 สมาคม และเป็นโอกาสที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จะได้ต้อนรับผู้ปกครองใหม่และผู้ปกครองปัจจุบัน โดยมีการชี้แจงแนวนโยบายการดำเนินงานของทางโรงเรียน การรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้มีผู้ปกครองเข้าร่วมประมาณ 550 คน
ภาพเพิ่มเติม >> คลิก


22/05/2566
ผู้ดูแลระบบ
472