<< ย้อนกลับ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน รับฟังการแนะนำการบริการสารสนเทศต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับให้บริการของหน่วยงานที่หลากหลาย

» แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน รับฟังการแนะนำการบริการสารสนเทศต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับให้บริการของหน่วยงานที่หลากหลาย
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสที่สำนักวิทยบริการ ได้เข้าพบผู้บริหาร โดยอาจารย์สัจจพงษ์ ญาตินิยม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และอาจารย์ดุษฎี ศรีสองเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ให้การต้อนรับ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน รับฟังการแนะนำการบริการสารสนเทศต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับให้บริการของหน่วยงานที่หลากหลาย เช่น บริการตัวช่วยนักวิจัยมืออาชีพ Charlesworth author services , บริการอีบุ๊กภาษาไทย Bookdose PATH E-library , บริการระบบห้องสมุดอีบุ๊ก eLibrary “BOOKCAZE” เป็นต้น ในการตอบสนองความต้องการของบุคลากรและนักเรียนในยุคปัจจุบัน และสนับสนุนให้เกิดการใช้บริการสารสนเทศของสำนักวิทยบริการที่คุ้มค่า


ภาพ/ข่าว : ณฐมน แสงใสแก้ว


25/05/2566
ประชาสัมพันธ์
228