<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อนักเรียนแยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2566 ฉบับปรับปรุง

» ประกาศรายชื่อนักเรียนแยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2566 ฉบับปรับปรุง
ประกาศห้องโครงการ SEM เพิ่มเติม >> คลิก
ประกาศห้องโครงการ SMG (ม.4) เพิ่มเติม >> คลิก
ประกาศห้องเรียน >> คลิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> คลิก
​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 >> คลิก
​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >> คลิก
​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >> คลิก
​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 >> คลิก
​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 >> คลิก
หมายเหตุ เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าห้องโครงการ SEM/SMG ต้องชำระห้องโครงการ SEM (5000 บาท) ชำระได้ถึงวันที่ 22 พ.ค. - 26 พ.ค. 2566
ผู้ปกครอง/นักเรียน สามารถดำเนินชำระค่าโครงการ ดังรูปภาพประกอบด้านล่างหรือในไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารแนบ : File :20230522024335.pdf


22/05/2566
ผู้ดูแลระบบ
2294

* ไม่มีภาพ *