<< ย้อนกลับ

โครงการ Turing โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีใต้

» โครงการ Turing โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีใต้
นักเรียนในโครงการ Turing จำนวน 30 คน ได้เดินทางถึงสาธารณรัฐเกาหลีใต้แล้ว สำหรับกิจกรรม Turing ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมัธยม 3 ประเทศ คือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ประเทศไทย Hanbit High School เกาหลี Stroud High School อังกฤษระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 18- 28 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียน ฮันบริด และ English Village ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางภาษา เรียนรู้วัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100057381882461

22/05/2566
ประชาสัมพันธ์
361