<< ย้อนกลับ

บุคคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( ฝ่ายมัธยม ) เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

» บุคคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( ฝ่ายมัธยม ) เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ ลานหน้าเสาธง อาคารบรมราชกุมารี
บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( ฝ่ายมัธยม ) เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566" และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 3 มิถุนายน 2566 โดยร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เวลา 07.30 น.และกิจกรรมรับฟังพระธรรมเทศนา เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม D-415 ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รูปเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1e-ojH2dFviWqv7GERylGnnQJFGnIrOoc?usp=sharing


02/06/2566
ประชาสัมพันธ์
133