<< ย้อนกลับ

ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน TERMINAL 21 KORAT Cover Dance Contest จัดโดย The Squad Dance Crew ณ ศูนย์สินค้า Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา

» ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน TERMINAL 21 KORAT Cover Dance Contest จัดโดย The Squad Dance Crew ณ ศูนย์สินค้า Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
โดย อ.พงศกร แก้ววิเศษ ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน TERMINAL 21 KORAT Cover Dance Contest จัดโดย The Squad Dance Crew ณ ศูนย์สินค้า Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา และได้รับรางวัลดังนี้
• ทีม VINOR (รางวัลชนะเลิศ)
1. น.ส.เกษมาภรณ์ ภูอ่อนศรี ม.5/8
2. น.ส.ทิพวรรณ บุญโสดา ม.4/1
3. น.ส.วนัสวรรณ คงทอง (ศิษย์เก่า)
4. น.ส.กษมา ภูกองไชย (ศิษย์เก่า)
• ทีม VARIOUS
1. นายพชรพล วงษ์ผักเบี้ย ม.5/1
2. นายวรมฆา นิลวรรณาภา ม.5/3
3. นายธรรมรัตน์ ทัพม่วง ม.6/4
4. นายชวิน บุตรดีสุวรรณ (ศิษย์เก่า)
5. นายวสุพล ปองไป (ศิษย์เก่า)
• ทีม VINOR.junior
1. น.ส.รักษิณา รักษาพล ม.6/8
2. น.ส.กรชนก เหล่ามานะ ม.5/7
3. ด.ญ.ปภัสสร แก้วประเสริฐ ม.3/3
4. น.ส.รชพร มหิพันธุ์ ม.4/10
5. น.ส.ภคพร นันทจักร์ ม.4/2
6. น.ส.ภัทรนันท์ ศรีวิชา ม.4/1

ภาพ/ข่าว : อ.พงศกร แก้ววิเศษ
 

29/05/2566
ประชาสัมพันธ์
367