<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จและขอบคุณบุคลากรที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จและขอบคุณบุคลากรที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จและขอบคุณบุคลากรที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 "The Happiness Game 2023"
ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 - 3 มิถุนายน 2566 บุคลากรจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 คน โดยมีทั้งสิ้น 6 ชนิดกีฬา ได้แก่
     1.​ นายฉันชัย จันทะเสน นักกีฬาฟุตซอล  อาจารย์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     2.​ นายปรีชา สีดา นักกีฬาฟุตซอล/ฟุตบอล เจ้าหน้าที่
     3.​ นายพัชรพล สิงห์ชุม นักกีฬาตะกร้อ/กรีฑา  อาจารย์​ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     4.​ นายนิคม งามวิลัย  นักกีฬาเปตอง อาจารย์​ กลุ่มสาระภาษาไทย
     5.​ นางสาวทิวาภรณ์ เมฆเสนา  นักกีฬาลีลาศ​ อาจารย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา​ศาสนาและวัฒนธรรม
     6.​ นายนัฐพล กลึงกลางดอน นักกีฬาลีลาศ  อาจารย์​ กลุ่มสาระศิลปะ
     7.​ นางสาวกวิสรา บุตรศรี นักกีฬาลีลาศ​ ​อาจารย์​ กลุ่มสาระภาษาไทย
     8.​ นางสาวศศินันท์ ละวิสิทธิ์ นักกีฬากรีฑา อาจารย์ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
  ในการนี้ ทีมนักกีฬาได้สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม อันประกอบด้วย
  1. นางสาวศศินันท์ ละวิสิทธิ์  กีฬากรีฑา รุ่น 40-44 ปี #ผลงาน 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
รายการดังนี้
                    1)  เหรียญทอง   ประเภท  ทุ่มน้ำหนัก 
                    2)  เหรียญทอง   ประเภท  พุ่งแหลน 
                    3)  เหรียญทอง   ประเภท  กระโดดไกล
                    4)  เหรียญเงิน    ประเภท  ขว้างจักร
  1. นายพชรพล สิงห์ชุม กีฬากรีฑา รุ่น 45-49 ปี #ผลงาน 1 เหรียญทอง  รายการดังนี้
  1. เหรียญทอง  ประเภท  กระโดดไกล
  1. กีฬาลีลาศ​ ​นางสาวกวิสรา บุตรศรี คู่กับ นายนัฐพล กลึงกลางดอน
1) เหรียญเงิน ประเภท Standard (Single Dance Waltz) รุ่นทั่วไป
2) เหรียญเงิน Standard (Single Dance Tango) รุ่นทั่วไป
3) เหรียญทองแดง ประเภท Latin American (Single Dance Rumba) รุ่นทั่วไป
  1. นายฉันชัย จันทะเสน กีฬาฟุตซอล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เหรียญทองแดง


07/06/2566
ผู้ดูแลระบบ
445