<< ย้อนกลับ

นักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)ได้รับรางวัลเหรียญเงินโครงงานวิทยาศาสตร์ จากกิจกรรม Idea Pitching

» นักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)ได้รับรางวัลเหรียญเงินโครงงานวิทยาศาสตร์ จากกิจกรรม Idea Pitching
นักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)ได้รับรางวัลเหรียญเงินโครงงานวิทยาศาสตร์ จากกิจกรรม Idea Pitching
            เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายสัจจพงษ์ ญาตินิยม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นางสาวพีรดา แข็งขัน นายภูดิษ เฉยไสย และนายพงศกร ศรีสารคาม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท จากโครงงานเรื่องการพัฒนาผ้านอนวูฟเวนชนิดเมลต์โบลวน์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย โดยการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนคอมโพสิต ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และกิจกรรม Idea Pitching ครั้งที่ 13th SCiUS Forum ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
           นอกจากนี้ยังมี นายชิติพัทธ์ ชนะศึก นางสาวนวรัตน์ ภิรมย์รักษ์ และนางสาวมาดา บุญเรืองลือ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจากโครงงานเรื่องการสังเคราะห์พลาสติกชีวภาพประเภทเซลลูโลสจากแบคทีเรียด้วยแป้งมันสำปะหลัง โดยนักเรียนดังกล่าวเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

08/06/2566
ผู้ดูแลระบบ
208