<< ย้อนกลับ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดโครงการสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ 2566

» กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดโครงการสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ 2566

 

 

ในวันที่ กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระฯภาษาไทย ได้จัดโครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นในธีมหมอลำงานวัด “โอ๋ล่ะหนอหมอลำ สืบตำนานศิลป์ศาสตร์ อภิวาทครูกวีสี่แผ่นดิน”  ณ อาคารเรียนมัธยม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี และ อ.รมย์ธีรา ศิริพงศ์วรกุล  หัวหน้าโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ดังนี้

1)  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

2)  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณกรรมไทยและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน

3)  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการทำกิจกรรมร่วมกันและแสดงความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอย่างสร้างสรรค์

กิจกรรมในงานแบ่งเป็นช่วงเช้า ประกอบไปด้วย การมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาไทย จำนวน 9รายการ ได้แก่ การอ่านร้อยแก้ว การอ่านร้อยกรอง การเขียนคัดลายมือ ปริศนาผะหมี ตอบปัญหาภาษาไทย แต่งกลอนสด ร้องเพลงลูกทุ่งการประกวดเดินแฟนซี DIY และ กิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ จากนั้นจะเป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนที่ชนะการประกวดการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรองระดับ ม.ต้น ม.ปลาย ตามด้วยชุดการแสดงพิธีเปิดงาน ของตัวแทนนักเรียนและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การเดินแฟชั่นโชว์ชุดหมอลำงานวัดของตัวแทนบุคลากร ซึ่งมีชุดการแสดงพิเศษจากนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Stroud High School ประเทศอังกฤษ มาร่วมเปิดงานด้วย

เวลา 10.00 น. ชมการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และเยี่ยมชมซุ้มตลาดวัดในบริเวณรอบอาคารเรียนมัธยม หลังจากนั้นในช่วงบ่าย จะมีการแสดงความสามารถจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการประกวดเดินแฟนซี DIY ตัวละครในวรรณคดี (ธีมหมอลำงานวัด) และช่วงท้ายของงาน ชมการแสดงวงดนตรีจากวง T-Band โดยมีนักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมในกิจกรรมตลอดทั้งงาน

รูปกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/1XOx6C89Xqw7VjQPhf1BmqyMm1SB2KJ09?usp=sharing

06/07/2566
ประชาสัมพันธ์
265