<< ย้อนกลับ

ผู้บริหารและคณาจารย์ฝ่ายกิจการพิเศษ และส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง)

» ผู้บริหารและคณาจารย์ฝ่ายกิจการพิเศษ และส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง)
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ฝ่ายกิจการพิเศษ และส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง) นำโดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสนำคณาจารย์ และคณะกรรมการนักเรียนเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการ PLC เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพภาวะผู้นำและกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ระหว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ณ ห้องประชุมขงจื่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

12/07/2566
ประชาสัมพันธ์
276