<< ย้อนกลับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันชาติฝรั่งเศสและกิจกรรมเทศกาลขอพรจากดวงดาว (วันทานาบาตะ)

» กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันชาติฝรั่งเศสและกิจกรรมเทศกาลขอพรจากดวงดาว (วันทานาบาตะ)
วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันชาติฝรั่งเศสและกิจกรรมเทศกาลขอพรจากดวงดาว (วันทานาบาตะ) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของนักเรียน และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ การทำงานกลุ่ม การกล้าแสดงออก การคิดอย่างสร้างสรรค์และส่งเสริมเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาต่างประเทศ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การตอบคำถามชิงรางวัล การประกวดร้องเพลง การประกวดวาดภาพ การแสดงดนตรีโฟล์คซอง การเดินแบบชุดคอสเพลย์ และนิทรรศการอาหารฝรั่งเศสและอาหารญี่ปุ่น เป็นต้น
ภาพเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1dpTdR7zMYft-9smzISKedT-6CghkMiey?usp=sharing


14/07/2566
ประชาสัมพันธ์
712