<< ย้อนกลับ

งานส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมมือกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสุทธาเวช ให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับนักเรียนประจำปี 2566

» งานส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมมือกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสุทธาเวช ให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับนักเรียนประจำปี 2566
งานส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมมือกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสุทธาเวช ให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับนักเรียนประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. 

27/07/2566
ประชาสัมพันธ์
309