<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์”

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์”
ท่านผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ได้นำคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิต 22 สถาบัน คณาจารย์ ผู้ประสานงานด้านเทคนิคกีฬา และผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2566 การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันฯ รายงานความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพ ของฝ่ายต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ทางเจ้าภาพได้จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมหอพักนักกีฬาและสนามกีฬาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย อย่าลืม 4-10 พ.ย. 2566 ฉัททันต์เกมส์ และOpen House รอบพิเศษสำหรับนักเรียนสาธิต แล้วป๊ะกั๋นเจียงใหม่เน้อครับ

17/07/2566
ประชาสัมพันธ์
232