<< ย้อนกลับ

 โครงการ Science – Math Gifted จัดโครงการค่ายเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ม.4 - 5)

» โครงการ Science – Math Gifted จัดโครงการค่ายเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ม.4 - 5)
เมื่อวันที่6-8 กรกฎาคม 2566 โครงการ Science – Math Gifted โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการค่ายเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ม.4 - 5) ณ แลนด์บรีซ รีสอร์ทแอนด์โฮเทล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากมาย ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ได้เขาดูงาน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) SLRI และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช โคราช และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย
ภาพเพิ่มเติม >> ค่ายสานสัมพันธ์ 66 - OneDrive (sharepoint.com)

19/07/2566
ผู้ดูแลระบบ
88