<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับ งานบรรเทาสาธารณภัย กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟบนอาคารหอพักนักเรียน

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับ งานบรรเทาสาธารณภัย กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟบนอาคารหอพักนักเรียน
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับ งานบรรเทาสาธารณภัย กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟบนอาคารหอพักนักเรียน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก จ่าเอกสันติ ระวังภัย ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ(อัคคีภัย) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองมหาสารคาม และทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ นำฝึกปฏิบัติการซ้อมแผน เกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของเพลิง วิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ ข้อแนะนำเครื่องมือดับเพลิงชนิดต่าง ๆ การสาธิตใช้อุปกรณ์ดับเพลิง แผนการป้องกันระงับอัคคีภัย การจัดระบบป้องกันอัคคีภัย การฝึกปฏิบัติอพยพผู้ประสบภัยและเคลื่อนย้ายแบบฉุกเฉิน และการสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) เพื่อป้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินหรืออัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

07/08/2566
ประชาสัมพันธ์
165