<< ย้อนกลับ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

» คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี หรือ วันแม่แห่งชาติ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการเทิดพระเกียรติน้อมถวายความจงรักภักดี
รูปเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1RAG3Q_AWhDzGbwMSzvDfXh1KEKeNc3hw?usp=sharing


04/08/2566
ประชาสัมพันธ์
362