<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองและครูจัดกิจกรรมผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษา

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองและครูจัดกิจกรรมผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษา
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษาได้มีโอกาสพบปะกันเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและการดูแลพฤติกรรมนักเรียน หลังจากที่ได้เรียนมาแล้วมากกว่าสองเดือนหากมีปัญหาก็ร่วมกันแก้ หากไม่มีก็ร่วมกันพัฒนา ทั้งนี้มีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 600 คน และในกิจกรรมยังมีการสรรหาเครือข่ายผู้ปกครองระดับสายชั้นม 1 และม 4 เพื่อเป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนต่อไป

https://drive.google.com/drive/folders/1jPP-2CuBOEpxoFdEvIzvE70KDFfT6bKL?usp=sharing

07/08/2566
ประชาสัมพันธ์
334