<< ย้อนกลับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดวงดนตรีสากลรายการ ROBINSON LIFESTYLE SCHOOL MUSIC CONTEST 2023 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ.มุกดาหาร ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

» กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดวงดนตรีสากลรายการ ROBINSON LIFESTYLE SCHOOL MUSIC CONTEST 2023 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ.มุกดาหาร ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
วันที่ 5 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดวงดนตรีสากลรายการ ROBINSON LIFESTYLE SCHOOL MUSIC CONTEST 2023 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ.มุกดาหาร ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล
โดยมีนักเรียนผู้เข้าร่วมการประกวดตัวแทนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จากวง "ค่วมเบ๊ม" ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวสุธีร์ธิดา พงษ์จันทรโอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
2. นายธนพงษ์ ลาดนอก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
3. นายปริยะพล ญาวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
4. นายภัคพล เหล่าสมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
5. นายปองคุณ ศาลาจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
6. นายณัฏฐสิทธิ์ ทิพย์รักษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
7. นายธันย์ปวัฒน์ กิตติเสรีบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9


07/08/2566
ประชาสัมพันธ์
274