<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและพิธีบายศรีสู่ขัวญ (ปัจฉิมนิเทศ) ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและพิธีบายศรีสู่ขัวญ (ปัจฉิมนิเทศ) ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและพิธีบายศรีสู่ขัวญ (ปัจฉิมนิเทศ) ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในช่วงเช้าเป็นพิธีมอบใบ ประกาศนียบัตร มี  รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน
         ในช่วงบ่ายเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษา
บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความยินดีของเหล่านักเรียนที่จะจบการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนของขวัญ ,ภาพถ่ายรวมถึงการมอบดอกไม้ให้กำลังใจจากรุ่นพี่ รุ่นน้อง

ภาพบรรยากาศในงาน https://drive.google.com/drive/folders/10Ku0RY2OgQ825x4NFkjW6m3ABO-7vKxF?usp=sharing

10/02/2566
ประชาสัมพันธ์
1042