<< ย้อนกลับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New Gen Award 2023) รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระดับมัธยม

» กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New Gen Award 2023) รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระดับมัธยม
เมื่อวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New Gen Award 2023) รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระดับมัธยม ในงานวันนักประดิษฐ์ ณ ศูนย์ประชุม และแสดงนิทรรศการ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีโครงงานเข้าร่วม 245 โครงงาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ Popular Vote
ได้แก่ 1. ด.ช. ธีรพร บุญมาก
2. ด.ช.เดชศักดา โคชขึง
3. ด.ญ.ภัทรวรินทร์ พิลา
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ควบคุมทีม คือ อ.ทิพวรรณ พิลา และนางดวงเดือน บุญบาล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คือ อ.กุสุมา ดังกลาง และ อ.อาทิตย์ โคชขึง


07/02/2566
ประชาสัมพันธ์
439