<< ย้อนกลับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดโครงการนิทรรศการศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้นำเสนอผลงานทางด้าน ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์

» กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดโครงการนิทรรศการศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้นำเสนอผลงานทางด้าน ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ . อาคารเรียนมัธยม 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดโครงการนิทรรศการศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2565
ได้นำเสนอผลงานทางด้าน ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ เพื่อให้นักเรียนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และยังเป็นการส่งเสริมการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางด้านศิลปะ โดยมี  รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นประธานในพิธีพร้อมกับสกรีนกระเป๋าผ้าเพื่อเป็นการเปิดนิทรรศการศิลปะ โดยมีบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ


13/02/2566
ประชาสัมพันธ์
334