<< ย้อนกลับ

เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 13 ที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

» เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 13 ที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 13 ที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ MCC Hall The Mall Korat  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในการแข่งขันในรอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 คน ได้แก่       
          1. นางสาววนัทปรียา จันทวิมล              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
          2.นางสาวกีรติญา อภิชนสันทัด              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
          3.นายนภนต์ โพธิ์งาม                         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
          4. นายกรชวัล บุตรน้ำดี                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
         
ข่าว: อ.กวิสรา  บุตรศรี
ภาพ : อ.จิราวัตร  จันทริมา,อ.จุฑาทิพย์  ศรีพันลำ


23/02/2566
ประชาสัมพันธ์
323