<< ย้อนกลับ

ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ได้จัดโครงการสนับสนุนการบริหารกิจการสภานักเรียน ภายใต้ชื่อการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณี ปีการศึกษา 2565

» ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ได้จัดโครงการสนับสนุนการบริหารกิจการสภานักเรียน ภายใต้ชื่อการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณี ปีการศึกษา 2565
วันที่ 23 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ได้จัดโครงการสนับสนุนการบริหารกิจการสภานักเรียน ภายใต้ชื่อการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณี ปีการศึกษา 2565 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมชาย จำนวน 9 ทีม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพและทักษะทางด้านกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีส่วนร่วมในการเชียร์กีฬา และห่างไกลสิ่งเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังให้นักเรียนมีค่านิยมที่ดีในการแข่งกีฬา และการเชียร์กีฬา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด และ อ.ธัญกร สงเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นผู้มอบถ้วยและเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ได้รางวัล

ข่าว : อ.พงศกร แก้ววิเศษ
ภาพ : เพจคณะกรรมการนักเรียน
https://www.facebook.com/dmsu.studentcommittee

16/02/2566
ประชาสัมพันธ์
167