<< ย้อนกลับ

ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายอบรมพัฒนาจิตและเจริญปัญญา

» ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายอบรมพัฒนาจิตและเจริญปัญญา

วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566
ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายอบรมพัฒนาจิตและเจริญปัญญา ให้นักเรียนออกไปแสดงดนตรี เพื่อขอรับเงินบริจาค จากนั้นนำเงินที่ได้ไปซื้อของบริจาคให้แก่บ้านพักคนชรา และ สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า ที่ ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม และไปบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่โรงเรียน และวัดป่ากู่แก้ว และ ได้มีการฝึกสมาธิเพื่อนำวิธีการไปปรับใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย20/02/2566
ประชาสัมพันธ์
305