<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลโครงการ การแข่งขันคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2022  โดย ASMO THAI

» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลโครงการ การแข่งขันคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2022 โดย ASMO THAI
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลโครงการ การแข่งขันคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ประจำปี 2022  โดย ASMO THAI ได้แก่
1. เด็กหญิงปิยธิดา จริยามา
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.เด็กหญิงเพชรกะรัต สุวรรณสุทธิชัย
ได้รับรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


23/02/2566
ประชาสัมพันธ์
223