<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  ได้เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้กับคลังเลือดจังหวัด สภากาชาดไทย ณ บริเวณโดมอาคารเรียนมัธยม 2

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้กับคลังเลือดจังหวัด สภากาชาดไทย ณ บริเวณโดมอาคารเรียนมัธยม 2
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  ได้เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้กับคลังเลือดจังหวัด สภากาชาดไทย ณ บริเวณโดมอาคารเรียนมัธยม 2  โดยมี อาจารย์สัจจพงษ์ ญาตินิยม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ให้การต้อนรับ งานพยาบาลและงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้การอำนวยความสะดวก โดยมีจิตอาสาพระราชทานและหน่วยกาชาดร่วมในงาน


23/02/2566
ประชาสัมพันธ์
274