<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ส่งนักเรียนเข้าร่วมแสดงงาน Grand Open House ดำรงค์ โฮมพลัส

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ส่งนักเรียนเข้าร่วมแสดงงาน Grand Open House ดำรงค์ โฮมพลัส
 วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ส่งนักเรียนเข้าร่วมแสดงงาน Grand Open House ดำรงค์ โฮมพลัส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดย อาจารย์ศศินันท์ ละวิสิทธิ์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแสดง Cover Dance ในงาน Grand Open House ดำรงค์ โฮมพลัส อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 ซึ่งมีนักเรียน จำนวน 8 คน ดังนี้
1.นางสาวกรชนก เหล่ามานะ ระดับชั้น ม.4
2.นางสาวภคณิชา ชงัดเวช ระดับชั้น ม.5
3.นางสาวรักษิณา รักษาพล ระดับชั้น ม.5
4.นางสาวเกษมาภรณ์ ภูอ่อนศรี ระดับชั้น ม.4
5.เด็กหญิงทิพวรรณ บุญโสดา ระดับชั้น ม.3
6.เด็กหญิงปภัสสร แก้วประเสริฐ ระดับชั้น ม.2
7.นางสาวสุพิชชา พันธ์เพชร ระดับชั้น ม.4
8.นางสาววนัสวรรณ คงทอง ระดับชั้น ม.6


ภาพ/ข่าว : อ.ศศินันท์ ละวิสิทธิ์

27/02/2566
ประชาสัมพันธ์
316