<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

» ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศ >> คลิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ห้อง SEM >> คลิก
ห้องเรียนทั่วไป >> คลิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนโครงการแพทย์ >> คลิก
ห้องเรียน Sci-Math Gifted >> คลิก
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ปกติ >> คลิก
ห้องเรียนโครงการ English Gifted >> คลิก
ห้องเรียนศิลป์-ภาษา >> คลิก

*การจัดห้องเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
** การชำระค่าโครงการ (เพิ่มเติม) ห้องเรียนแพทย์จะแจ้งวันเวลาให้ทราบในภายหลัง
***หากรายชื่อตกหล่นสามารถแจ้งผ่านข้อความเพจ Facebook ของโรงเรียน


02/03/2566
ผู้ดูแลระบบ
14288

* ไม่มีภาพ *