<< ย้อนกลับ

การพัฒนาเยาวชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน พืชสมุนไพร ในป่าโคกหนองไผ่

» การพัฒนาเยาวชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน พืชสมุนไพร ในป่าโคกหนองไผ่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดดำเนินโครงการ " การพัฒนาเยาวชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน พืชสมุนไพร ในป่าโคกหนองไผ่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม" ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ป่าโคกหนองไผ่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

01/03/2566
ประชาสัมพันธ์
274