<< ย้อนกลับ

มอบเกียรติบัตรรางวัลห้องเรียนมีความสะอาด ประหยัดพลังงานและเป็นระเบียบเรียบร้อย

» มอบเกียรติบัตรรางวัลห้องเรียนมีความสะอาด ประหยัดพลังงานและเป็นระเบียบเรียบร้อย
วันที่ 8 มีนาคม 2566
 รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มอบเกียรติบัตรรางวัลห้องเรียนมีความสะอาด ประหยัดพลังงานและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการตรวจห้องเรียนและให้คะแนนประจำวันจำนวน 10 คะแนนต่อห้องเรียน โดยแบ่งย่อยจากความสะอาด 4 คะแนน เป็นระเบียบเรียบร้อย 3 คะแนน ประหยัดพลังงาน 3 คะแนน โดยมีการประกาศคะแนนความสะอาดประจำวันหน้าเสาธงให้นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบคะแนนประจำวันโดยมีผลคะแนนรวมที่ได้รับรางวัลประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากการตรวจแบ่งเป็น 3 พื้นที่ดังนี้

อาคารเรียนมัธยม 1 ชั้น 1 และอาคารเรียนรวม
นักเรียนประจำชั้น ม.1/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นักเรียนประจำชั้น ม.2/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นักเรียนประจำชั้น ม.2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

อาคารเรียนมัธยม 1 ชั้น 2
นักเรียนประจำชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นักเรียนประจำชั้น ม.4/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นักเรียนประจำชั้น ม.4/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

อาคารเรียนมัธยม 2
นักเรียนประจำชั้น ม.5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นักเรียนประจำชั้น ม.4/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
 

08/03/2566
ประชาสัมพันธ์
143