<< ย้อนกลับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรัองเพลงสากล ในงานนิทรรศการวิชาการ ( Open House) ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

» กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรัองเพลงสากล ในงานนิทรรศการวิชาการ ( Open House) ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
วันที่ 8 มีนาคม 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำทีมโดย อ.สุมิตรา ภิรมย์เกียรติ และอ.นฤมล ช่วยกลาง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรัองเพลงสากล ในงานนิทรรศการวิชาการ ( Open House) ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
1. นายภัควัฒน์ สังขศิลา ม.5/2    (รางวัลรองชนะเลิศอันอับ1)
2. นางสาวพาขวัญ หอมวุฒิวงศ์ ม.5/2   (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)
3. นาสาวสุธีร์ธิดา พงษ์จันทรโอ ม.4/5    (รางวัลชมเชย)

08/03/2566
ประชาสัมพันธ์
278