<< ย้อนกลับ

ร่วมแห่กัณฑ์หลอน / ถวายกัณฑ์หลอนในโครงการมรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

» ร่วมแห่กัณฑ์หลอน / ถวายกัณฑ์หลอนในโครงการมรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ร่วมแห่กัณฑ์หลอน / ถวายกัณฑ์หลอนในโครงการมรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าว : อ.พงศกร แก้ววิเศษ
ภาพเพิ่มเติม : คณะกรรมการนักเรียน https://www.facebook.com/dmsu.studentcommittee

 

10/03/2566
ประชาสัมพันธ์
374