<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ขอแสดงความยินดีกับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในโอกาสที่นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครบตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ขอแสดงความยินดีกับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในโอกาสที่นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครบตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565
เนื่องในโอกาสที่นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครบตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด

ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1FUSMXh44oLqjOwI93JEXuDXo7pMDt9Y7?fbclid=IwAR2Zn9GSdC1S0xwKz3bRK0ODfnKnYxQR-3cl8aCBV4Vl1jByn8piTu-F3cY

https://drive.google.com/drive/folders/1iyDWFUgxuT3Xk0eM8y3hqpL5qPz__Hm-?usp=sharing

16/03/2566
ประชาสัมพันธ์
1694