<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าห้องโครงการ SMG

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าห้องโครงการ SMG
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
นักเรียนที่มีรายชื่อให้ทำตามขั้นตอนการชำระเงินในเอกสารแนบ
โดยจะต้องชำระค่าโครงการเพิ่มเติม 5000 บาท 

เอกสารแนบ : File :20230327064551.pdf


27/03/2566
ผู้ดูแลระบบ
1629

* ไม่มีภาพ *