<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยมพร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยมร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น  โดมอาคารเรียนมัธยม 217/03/2566
ประชาสัมพันธ์
160

* ไม่มีภาพ *