<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดประชุมรับฟังการชี้แจง โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดประชุมรับฟังการชี้แจง โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดประชุมรับฟังการชี้แจง โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ชี้แจงรายละเอียดในโครงการ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม และทิศทางการดูแลและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

24/03/2566
ประชาสัมพันธ์
172