<< ย้อนกลับ

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ภาคบ่าย

» จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ภาคบ่าย

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566  บริเวณสวนป่าด้านข้างอาคารบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ภาคบ่ายมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม
เข้าร่วมประกวดเทพีสงกรานต์ได้รับรางวัลชมเชย 
เข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ได้รับชนะเลิศอันดับ 1 
โดยกิจกรรมภายในงานมีทั้งรำวงชาวบ้าน สาวน้อยตกน้ำ ตักไข่  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยมขอขอบคุณสมาคมผู้ปกครองและครูที่ให้การสนับสนุนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้ทีมผู้เข้าประกวดในนามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)12/04/2566
ประชาสัมพันธ์
273