<< ย้อนกลับ

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

» กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
วันที่ 11 เมษายน 2566 ณ บริเวณสวนป่าด้านข้างอาคารบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูปและฟังธรรมเทศนาสัมโมทนานียกถา ถวายภัตตาหารเช้าและเครื่องไทยธรรม พร้อมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย


11/04/2566
ประชาสัมพันธ์
262