<< ย้อนกลับ

ประกาศห้องเรียนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 และ ห้องโครงการ SMG/SEM เพิ่มเติม

» ประกาศห้องเรียนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 และ ห้องโครงการ SMG/SEM เพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อห้องโครงการ SEM (ม.1) เพิ่มเติม >> รายละเอียด
ประกาศรายชื่อห้องโครงการ SMG (ม.4) เพิ่มเติม >> รายละเอียด
ประกาศห้องเรียน ม.1 (ทั้งสายชั้น) >> รายละเอียด
ประกาศห้องเรียน ม.4 (ทั้งสายชั้น) >> รายละเอียด

นักเรียนที่มีรายชื่อในห้องโครงการ SEM/SMG ให้ทำตามขั้นตอนการชำระเงินในเอกสารแนบ โดยจะต้องชำระค่าโครงการเพิ่มเติม 5000 บาท

21/04/2566
ผู้ดูแลระบบ
8366

* ไม่มีภาพ *