<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร  เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566
วันที่ 19 เมษายน 2566 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร 
เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 บรรยากาศในงานนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น สนุกสนาน
 ภาพเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/1g9hatKqpZYko3f1d3SloxFo5zFW6G6hL?usp=sharing

19/04/2566
ประชาสัมพันธ์
303