<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46

» ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์"

รางวัลนักกีฬาดีเด่น (MVP)

นายเกรียงไกร เขียวนอก ประเภทกีฬาตะกร้อ

เด็กหญิงปรียาภัทร พลเมืองจันทร์ ประเภทกีฬาเปตอง

และ นายภัทรพล เหล่าไชย
ได้รับรางวัล เหรียญทอง กระโดดไกล ม.ปลายชาย
เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4*100 เมตรชาย
เหรียญทองแดง วิ่งผลัดผสมชาย-หญิง 4*100 เมตร15/11/2566
ประชาสัมพันธ์
35