<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความชื่นชมและยินดี การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2566

» ขอแสดงความชื่นชมและยินดี การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับ
เด็กชายพรภูภาณ มัชชิมา นักเรียนชั้น ม. 3/2
เด็กชายอิงค์ฆวัฒน์ ราสุวรรณ์ นักเรียนชั้น ม. 3/2
เด็กหญิงศิรปวีณ์ ฝ่ายพลแสน นักเรียนชั้นม.1/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ต่อไป
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์บุญญาพร ทองจันทร์21/11/2566
ประชาสัมพันธ์
100