<< ย้อนกลับ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ร่วมตั้งองค์

» คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ร่วมตั้งองค์
ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ร่วม
ตั้งองค์ "กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566" 
ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทอดถวายในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ณ วัดคำมะมายน้อย ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคามทั้งนี้ เพื่อสืบสานประเพณีทอดกฐินและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

ภาพเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1V59_rvrm7lYBLRfcyWoVN8yiWah_LdeF?usp=sharing


17/11/2566
ประชาสัมพันธ์
73