<< ย้อนกลับ

   ฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการติวเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ติว ม.3 เทคนิคพิชิตโจทย์)

» ฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการติวเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ติว ม.3 เทคนิคพิชิตโจทย์)
   ฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการติวเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ติว ม.3 เทคนิคพิชิตโจทย์) เพื่อให้นักเรียนได้มีความพร้อมในการสอบเข้าเรียนต่อ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจซักถาม เรียนรู้ บรรยากาศของโครงการเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โครงการจัดในวันที่ 13 -17 พฤศจิกายน โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ทั้งหมด 5 ท่าน 5 วิชา
https://drive.google.com/drive/folders/1c7BTGDSAC3BTVcurPME8wOuyh5b2uOf2?usp=sharing

21/11/2566
ประชาสัมพันธ์
239